Sevenlere Pırlanta

Web Sitenize Döviz Altın Kurları

Ana Sayfa
Alyans
Anneler Günü Pırlantaları
Bayan Nikah Yüzükleri
Dünyanın En Büyük Elmasları
Elmas Eğitimi
Erkek Alyans Modelleri
Moda Pırlanta
Pırlanta Alırken
Pırlanta Kesimi
Pırlanta Ölçüleri
Pırlantada 4 C Kuralı
Pırlantada Berraklık
Pırlantada Berraklık Seçimi
Pırlantada Karat
Pırlantada Karat Seçimi
Pırlantada Renk
Pırlantada Sertifika
Pırlantalar
Takılar ve Bakımları
Tektaş Yüzük

 Web Sitenize Kurlar
 Web Sitenize Sayaç


Web Sitenize Döviz ve Altin Kurları

Web sitenize reklamsız olarak döviz ve altın kurlarını eklemek istemisiniz aşağıdaki kodu web sayfanıza ekleyebilirsiniz.

Sitenize Ekleyeceğiniz Kod: 
 <iframe style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 245px" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.kuyumcubul.com/kurlar.php" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

Kur Örneği:


Web sitenize xml olarak döviz ve altın kurlarını eklemek isterseniz aşağıdaki linki xml olarak çekebilirsiniz
 http://www.kuyumcubul.com/kurlar.xmlDöviz ve altin kurlarını php ile çekmek isterseniz :
Bu kod sadece php programcılarına özeldir.
<?php
function kur_ver($tipler)
{
    $tipler = explode('-', $tipler);
    $xml = simplexml_load_file('http://www.kuyumcubul.com/kurlar.xml');  
    $veri =$xml->DOVIZ;  
   
    for ($i=0; $i<count($veri); $i++)
    {
       foreach($tipler as $a => $v)
       {
           if(trim($v)==trim($veri[$i]->ADI))
           {
               $icerik_kur[$i][ADI]=kur_adi($veri[$i]->ADI);
               $icerik_kur[$i][ALIS]=$veri[$i]->ALIS.'';     
               $icerik_kur[$i][SATIS]=$veri[$i]->SATIS.'';     
           }
       }
    }
    return $icerik_kur;
}

function kur_adi($kisa_isim)
{
    $kur_isim[Tarih] = 'Tarih';
    $kur_isim[USD] = 'DOLAR';
    $kur_isim[EUR] = 'EURO';
    $kur_isim[CHF] = 'İsviçre Frangı';
    $kur_isim[GBP] = 'İngiliz Sterlini';
    $kur_isim[DKK] = 'Danimarka Kronu';
    $kur_isim[SEK] = 'İsveç Kronu';
    $kur_isim[NOK] = 'Norveç Kronu';
    $kur_isim[JPY] = 'Japon Yeni';
    $kur_isim[SAR] = 'S. Arabistan Riyali';
    $kur_isim[AUD] = 'Avustralya Doları';
    $kur_isim[CAD] = 'Kanada Doları';
    $kur_isim[Y22] = '22 Ayar Bilezik';
    $kur_isim[Y18] = '18 Ayar Altın';
    $kur_isim[Y14] = '14 Ayar Altın';
    $kur_isim[C] = 'Çeyrek Altın';
    $kur_isim[Y] = 'Yarım Altın';
    $kur_isim[T] = 'Teklik Altın';
    $kur_isim[G] = 'Gremse Altın';
    $kur_isim[A] = 'Cumhuriyet Altın';
    $kur_isim[R] = 'Reşat Altın';
    $kur_isim[H] = 'Hamit Altın';
    $kur_isim[GA] = 'Gram Altın (Has)';
    $kur_isim[GU] = 'Gümüş';
    return $kur_isim["$kisa_isim"];
}


$kurlar = kur_ver('USD-EUR-Y22-Y18-Y14-C-Y-T-G-A-R-H-G');  //Buraya yazdığınız kur değerlerini çekmektedir.

echo '<table border="0">';
foreach($kurlar as $a => $v)
{  
    $c++;
    echo '<tr bgcolor="'.($c%2!=0?'#DEDABE':'#ffffff').'"><td class="style1">'.$kurlar["$a"][ADI].'</td><td class="style1">'.' Alış : '.$kurlar["$a"][ALIS].'</td><td class="style1">'.' Satış : '.$kurlar["$a"][SATIS].'</td></tr>';
}
echo '</table>';
?>


 

ASP

<%
Function getXML(sourceFile)

dim styleFile
dim source, style
styleFile = Server.MapPath("doviz.xsl")


Dim xmlhttp
Set xmlhttp = Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
xmlhttp.Open "GET", sourceFile, false
xmlhttp.Send

set source = xmlhttp.ResponseXML
If source.parseError.errorCode <> 0 Then
Response.write "Altınkaynak XML yüklenemedi! Hata: " & source.parseError.reason
Response.end
End If

set style = Server.CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
style.async = false
style.load(styleFile)
If style.parseError.errorCode <> 0 Then
Response.write "XSL Stil dosyası yüklenemedi! Hata: " & style.parseError.reason
Response.end
End If

Response.Write source.transformNode(style)

set style = nothing
set source = nothing
set xmlhttp = nothing

End Function
%>

Bu fonksiyon XML dosyasını parse edip, XSL stilini uygular. Oluşan sonucu aşağıdaki kod ile istediğiniz yere yerleştirin.

<%= getXML("http://www.kuyumcubul.com/kurlar.xml") %>

ASP.NET 

Aşağıdaki kodu  kullanarak altınkaynak2.aspx dosyasını bir DATASET e doldurabilirsiniz.

try
{
DataSet ds = new DataSet();
ds.ReadXml("http://www.kuyumcubul.com/kurlar.xml");
KurList.DataSource = ds.Tables[0]; // Kur List Adında bir DataList’e Doldurduk
KurList.DataBind();
ds.Dispose();
}
catch (Exception Ex)
{
Response.Write("Bir hata oluştu");
}

PHP

<?
$file = "http://www.kuyumcubul.com/kurlar.xml";

function startElement($parser, $name, $attrs)
{
global $ShwText;
if($name == 'DOVIZ') $ShwText .= "<tr>";
}

function endElement($parser, $name)
{
global $ShwText;
if($name == 'DOVIZ') $ShwText .= "</tr>";
}

function characterData($parser, $data)
{
global $ShwText;
if($data != '') $ShwText .= "<td>".$data."</td>";
}

$ShwText = "<table>";

$xml_parser = xml_parser_create();
xml_parser_set_option($xml_parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, true);
xml_set_element_handler($xml_parser, "startElement", "endElement");
xml_set_character_data_handler($xml_parser, "characterData");
if (!($fp = fopen($file, "r")))
{
die("AltınKaynak XML yüklenemedi. ");
$ShwText = "";
}

while ($data = fread($fp, 4096)) {
if (!xml_parse($xml_parser, $data, feof($fp))) {
die(sprintf("XML Yüklenme hatası : %s at line %d",
xml_error_string(xml_get_error_code($xml_parser)),
xml_get_current_line_number($xml_parser)));
}
}
xml_parser_free($xml_parser);
if( $ShwText != '') $ShwText .= "</table>";
echo $ShwText;
?>

Kuymcu bul olarak size her zaman en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktayız...
Web Sitenize Döviz Altın Kurları
 
© Lady Pırlanta 2008 Copyright www.kuyumcubul.com Tüm Hakları Saklıdır.Murat Halaçoğlu / Turgut İşleyen